2nd Dart Blind League, 6th rounds - results

2nd Dart Blind League, 6th rounds - results

6th round 2nd Dart Blind League, results and ranking:

ŠRUS SLAVONSKI BROD II - ŠKS ŽIVOT VROVITICA3:9

Slavonski brod II (Milutinović 2, Jurić,Seletković 1,Herceg 1 i Šerfez).

Život (Martinčević 2, Zec 4, Borondić 3 i Gracek 3).

ŠUS SVJETLOST OSIJEK ŠDS RAVNICA VINKOVCI 7:5

Svjetlost (Furdi 2, Vukadinović 2, Radić 2 i Sarapa 2).

Ravnica (Kaveđžić 1, Bebek 3, Jukić 1 i Klišanić 3)

 

SLOBODNA - ŠUS ZLATNA DOLINA POŽEGA

 


Poredak nakon 6 kola 2.Pikado lige HŠSS

1. ŠDS RAVNICA VINKOVCI 12 bodova

2. ŠKS ŽIVOT VROVITICA 7  bodova

3. ŠRUS SLAVONSKI BROD II 6 bodova

4. ŠUS SVJETLOST OSIJEK 5 bodova

 

5. ŠUS ZLATNA DOLINA POŽEGA 4 boda